Jak działa

Zakładanie nowego konta
W górnej części portalu proszę nacisnąć Zostań klientem Kolejny krok to wybierz rodzaj konta; kantor,firma, prywatne. Wkolejnej części należy wpisać adres e- mail za pomocą którego będziecie się mogli Państwo logować do systemu, oraz proszę wpisać hasło które powinno zawierać 8 znaków. Następnie proszę zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć Akceptuję Regulamin Portalu. Ostatnią sprawąrejestracji jest przepisanie kodu obrazka i naciskamy Zapisz. Jeśli konto jest już aktywne (link aktywacji znajduję się na podanym wcześniej adresie pocztowym ) proszę zalogować się do Portalu i uzupełnić konta bankowe, złotówkowe i walutowe z których będą dokonywane przelewy na podane przez nas konta.


Wysyłanie przelewu
Aby transakcja mogła być zrealizowana należy przelać środki na wybrane przez Państwa jedno nasze konto bankowe. Po tej operacji zostanie przypisanie przelanych środkow do Twojego konta i już teraz można przystąpić do transakcji czyli zakupu waluty albo PLN. Należy pamiętać o wpisaniu tytułu przelewu określonego przez system.


Akceptacja wymiany
W panelu klienta należy przejść do zakładki – obrót walutami. Następnym krokiem będzie wybranie waluty którą Państwo chcecie kupić lub sprzedać. Kolejno proszę kliknąć kup lub sprzedaj w tej samej zakładce.Po tej operacji nasz system zarejestruje transakcję. Operator systemu po kilku chwilach zleci przekazanie PLN lub waluty na Państwa rachunek bankowy. O każdej zmianie statusu transakcji klient jest informowany za pomocą adresu pocztowego. Szybkość przelewu środków na Państwa konto zależna jest od zasu rozliczeń między bankami.


Przelew zwrotny
Jeśli dojdzie do zawarcia transakcji, na Państwa konto pocztowe zostanie wysłany e – mail w którym będą podane wszystkie wiadomości odnośnie operacji oraz komunikat o wysłaniu przelewu zwrotnego w oczekiwanej przez Państwa walucie. Jeśli posiadają Państwo konta w bankach, z których my również korzystamy to czas oczekiwania przelewu zwrotnego mieści się w odstępach czasowych od 15 minut do 8 godz.roboczych portalu


Transakcje walutowe

W jakich godzinach można zatwierdzić operacje walutowe ?
Transakcje walutowe można zatwierdzić w tygodniu roboczym od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.


Zaakceptowanie transakcji po dokonaniu przelewu
To Państwo wybierają moment do zaakceptowania transakcji. Nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych.Państwa środki pozostają na naszym rachunku do akceptacji.


Jestem posiadaczem konta w dwóch bankach
Nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonywać wymiany między rachunkami w dwóch różnych bankach.


Różnica w czasie realizacji przelewu zależny od Banku.
Czas realizacji naszych transakcji uzależniony jest od tego w którym banku posiadamy otwarty rachunek walutowy oraz istotne są warunki jakimi dysponuje konkretny bank. Niektóre banki mają możliwość realizacji w kilka minut , a inne do do jednego dnia roboczego. Warto zapamiętać, że transakcje realizowane poza godzinami pracy banków wydłużają się o jeden dzień roboczy.


Kiedy zakupiona waluta znajdzie się na Naszym koncie ?
Czas realizacji jest uzależniony od banku w którym posiadają Państwo swoje rachunki i jest to w granicach od 15 minut do 8 godzin roboczych.


Reszta środków nie pozostaje na koncie użytkownika.
Po przeprowadzonej wymianie środki nie pozostają na koncie użytkownika :
1) Gdy przelane są z banku w którym posiadam rachunek, są odesłane na rachunek z którego wpłynęły.
2) Jeśli przelane są z banku w którym nie posiadamy rachunku i jest możliwa wymiana całej kwoty.


Wymiana jednej waluty i wpłata na różne konta.
W systemie każdy przelew brany jest pod uwagę jako jedna transakcja, za pomocą której możemy wymienić tylko jedną walutę.


Czas realizacji transakcji.
Użytkownik jest informowany w jakim czasie jego środki znajdą się na rachunku docelowym . Jest to zależne od szybkosci księgowania i wysyłania przelewó przez banki. Niestety na ten czynnik MAX Internetowy Kantor nie ma wpływu.


Czy można anulować transakcję ?
Istnieje możliwość anulowania transakcji w dowolnym czasie przed jej akceptacją.


Transakcje ponadprogowe
Jest to transakcja walutowa o wartości powyżej 15000 euro. Wymagane jest podjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa.


Przeprowadzanie transakcji ponadprogowych
Przeprowadzając tego rodzaju transakcje nasz kantor sprawdza dane klienta tych podanych podczas rejestracji z danymi z dokumentów. Osoby fizyczne wysyłają skan dowodu osobistego, a w przypadku osob prawnych – skan dowodu osobistego osoby przeprowadzającej transakcję w imieniu firmy, oraz potrzebne będą skany dokumentów rejestracyjnych firmy / spółki.Papiery te przesyłamy przed zatwierdzeniem transakcji. Skany te muszą być czytelne i powinny zawierać :

Osoby fizyczne :
1) Imię i nazwisko
2) Obywatelstwo
3) Adres osoby dokonującej transakcji
4) Numer Pesel
5) Data urodzenia jeśli osoba nie posiada numeru PESEL
6) Numer dokumentu potwierdzajacego tożsamość cudzoziemca
7) Kod kraju w przypadku pokazania paszportu
8) Numer i serię dowodu osobistego

Osoby prawne:
1) Aktualne dane z KRS lub innego dokumentu (numer identyfikacji podatkowej, nazwa firmy ,forma organizacyjna osoby prawnej, siedziba oraz jej adres.
2) Imię i nazwisko numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby bez numeru PESEL, osoby która jest przedstawicielem osoby prawnej (adres zamieszkania ,seria i nr.dowodu osobistego).


Opłaty za przelewy
1) Nie pobieramy żadnych opłat za przelewy w PLN.
2) Za przelewy EURO, FRANKA SZWAJCARSKIEGO, DOLARA AMERYKAŃSKIEGO oraz FUNTA BRYTYJSKIEGO na konta bankowe gdzie posiadamy rachunki nie pobieramy żadnych opłat.
3) W przypadku przelewów na konta bankowe gdzie nie posiadamy rachunków opłaty są pobierane zależnie od rodzaju przelewu. Dotyczy to walut: Euro, USD i GBP.


Przelewy z zagranicznych rachunków bankowych.
W naszym portalu obsługujemy zagraniczne rachunki bankowe, oraz przelewy z zagranicznych kont bankowych.

MAXInternetowyKantor nie obsługuje wpłat.
1) które zostały dokonane w oddziale banku lub na poczcie,
2) które zostały zrealizowane w społdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (SKOK).


Dlaczego może wystąpić zwłoka w otrzymaniu przelewu w obcej walucie.
W większości opóżnień otrzymania przelewu jest wynikiem powstałego opóznienia księgowania przez bank. Nasz internetowy kantor nie ma żadnego wpływu na ten czynnik więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Należy nadmienić iż takowe opóżnienie może trwać do 2 dni roboczych. Na szczęście większość wykonywanych przelewów jest realizowana do kilku godzin.


Bezpieczeństwo transakcji

Bezpieczeństwo podczas użytkowania Portalu.
Aby zapewnić bezpieczeństwo w Portalu MaxInternetowyKantor.pl korzysta z rozwiązań dzięki którym transakcje realizowane przez internet są bezpieczne. Przesyłanie danych jest realizowane z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu komunikacyjnego Secure Socket Layer SSL. Połączenie jest szyfrowane z użyciem 256 bitowego klucza który gwarantuje poufność przesyłania danych.


Certyfikat
Posiadamy certyfikat gwarantujący najwyższy poziom ochrony oraz bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo haseł użytkownika do Panelu klienta. Hasła dostępowe do Portalu znajdują się w bazie w postaci zaszyfrowanego ciągu liter i liczb, znaczy to, że także administrator nie ma dostępu do jawnej formy hasła. Dla zwiększenia bezpieczeństwa sugerujemy okresową zmianę hasła dostępowego. MaxInternetowyKantor.pl nie wysyła na adres email prośby o podanie jakichkolwiek danych poufnych, szczególnie hasła dostępu do konta.


Tworzenie bezpiecznego hasła.
Poniżej przedstawiamy parę wskazówek jak stworzyć bezpieczne hasło do Panelu klienta. 1. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków w tym zawierać dużą i małą literę oraz cyfrę. 2. Nie można używać haseł z których korzystamy w innych kontach internetowych. 3. Prawidłowe hasło powinno mieć co najmniej 15 znaków. Powinno zawierać realnie istniejące słowa (a nie tylko losowe kombinacje liter). Słowa te powinny być jednak przedzielone innymi znakami. Przykład: Przyk123lad453mojego453hasla. Alternatywnie można wykorzystać skróty długich zdań (pierwsze litery, fragmenty słów).


Ochrona danych osobowych.
Wprowadzona polityka bezpieczeństwa danych osobowych, która jest zgodna z z Ustawą o ochronie danych osobowych została wprowadzona w celu szybkiego i zgodnego z prawem funkcjonowania serwisu. Nasi klienci mają 100% gwarancję bezpieczeństwa przechowania i przetwarzania danych, które zostały wprowadzone do systemu.


Dane osobowe Klientów portalu.
Dostęp do danych osobowych Klientów portalu MaxInternetowyKantor.pl posiada tylko i wyłącznie administrator danych osobowych Operatora. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim i są chronione z wykorzystaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.


Dodatkowe informacje

Jakie wymogi trzeba spełniać aby móc korzystać z Portalu MaxInternetowykantor.pl
Portal MaxInternetowykantor.pl kierujemy do osób fizycznych, prawnych oraz do jednostek organizacyjnych, dla którch ustawa przyznaje zdolność prawną. Aby ją otrzymać należy dysponować rachunkiem złotówkowym oraz rachunkiem walutowym w Bankach na terenie naszego kraju.


Godziny pracy portalu MaxInternetowyKantor.pl
Nasz portal działa 24 godziny na dobę. Zatwierdzanie transakcji walutowych można dokonywać od poniedzialku do piątku w godzinach od 9 do 16:15


Platformy walutowe w bankach
Z powodu czasowych działań platform bankowych nie ma możliwości realizowania transakcji 24 godziny na dobę.


Odświeżanie kursów walut w naszym portalu
Współpracujemy tylko z solidnymi i wiarygodnymi organizacjami finansowymi. Prezentacja kursów walut wykorzystuje system on-line związany z kursami międzybankowego rynku walutowego Forex.


Zostań naszym klientem

Aby zostać klientem naszego kantoru w pierwszym etapie należy utworzyć własne konto za pomocą którego szybko i bezpiecznie można dokonywać wymiany walut w dowolniej chwili oraz miejscu. Aby dokonać rejestracji (utworzyć konto) potrzebne są Państwa dane osobowe a także numery rachunków które to będą używane do transakcji wymiany walut. Trzeba zaznaczyć iż czas transakcji jest uwarunkowany od tego w którym banku posiadają Państwo własne rachunki.


Etap 1 Tworzenie konta użytkownika

Podczas tworzenia konta użytkownika na początku proszę wybrać typ konta (prywatne, firma, kantor), wpisać adres poczty elektronicznej oraz podać dwukrotnie hasło które powinno zawierać co najmniej 8 znaków - zalecamy podanie hasła nie kojarzącego się z Państwa imieniem i innymi danymi. Wpisany przez Państwa e-mail oraz hasło będzie służyło do logowania się w panelu klienta. Jeśli mają Państwa pytania związane z tworzeniem konta wystarczy najechać myszką na znak zapytania aby uzyskać podpowiedź co podać w odpowiednim polu. Proszę również zapoznać się z regulaminem portalu i go zaakceptować zaznaczając haczykiem i na końcu przepisać kod do pola poniżej. Po kilku chwilach prosimy sprawdzić pocztę, na podany w trakcie tworzenia konta adres wysłany zostanie link aktywacyjny, który należy nacisnąć aby aktywować własne konto. Po tej operacji mogą Państwo już zalogować się do panelu klienta.


Etap 2 Wprowadzenie danych osobowych

Gdy dokonali Państwo aktywacji konta proszę zalogować się do PANELU KLIENTA - w górnej części portalu przycisk Zaloguj się > i uzupełnić wymagane dane osobowe a następnie zapisać. W zakładce konta bankowe należy następnie uzupełnić numery rachunków bankowych które będą Państwo używać do transakcji. Aby uzupełnić konta należy kliknąć w zielony przycisk + a następnie uzupełnić wymagane pola.


Etap 3 Wpłata środków

W zakładce Transakcje proszę przejść do zakładki Wpłata środków i po kolei proszę wybrać Dla transakcji : kupna lub sprzedaży, jaka waluta : wybrać z listy te waluty których konta bankowe podali Państwo w etapie 2, następnie proszę wybrać konto z którego chcą Państwo dokonać wpłaty. Następnie wybrać w jaki sposób dokonać odbioru : przelew na konto, osobiście w kantorze. W kolejnym okienku proszę podać ilość wymiennej waluty. Proszę zrealizować w swoim banku przelew zgodnie z podanymi przez nas danymi do przelewu. Stanów Państwa środków zostanie zaktualizowany po zaksięgowaniu przelewu w naszym banku.


Etap 4 Wymiana walut

Aby dokonać wymiany walut należy wybrać Kup lub Sprzedaj gdy akceptują Państwo aktualny kurs walut. Po dokonaniu transakcji na skrzynkę poczty elektronicznej podany w czasie tworzenia konta zostanie wysłany e-mail w którym będą zawarte wszystkie informacje opisujące transakcje oraz komunikat o wysłaniu przelewu zwrotnego. Czas na otrzymanie przelewu zwrotnego to od 15 do 8 godzin roboczy naszego serwisu, gdy posiadają Państwa konta w bankach w których również mamy rachunki czas na oczekiwanie jest krótszy.


Rejestracja jest całkowicie darmowa i trwa do kilku minut – serdecznie zapraszamy.

© 2012 - 2023 www.KantoryInternetowe.com.pl